Changes between Version 14 and Version 15 of GENIExperimenter/Tutorials/jacks/HadoopInASlice/ExecuteExperiment


Ignore:
Timestamp:
08/23/16 15:07:10 (4 years ago)
Author:
pruth@renci.org
Comment:

--

Legend:

Unmodified
Added
Removed
Modified
 • GENIExperimenter/Tutorials/jacks/HadoopInASlice/ExecuteExperiment

  v14 v15  
  335335hdfs dfs -cat /output/part-r-00000 | less
  336336}}}
  337  a. Use hexdump to see the sorted file. Because the files are binary, it is hard to see the sorted output in ascii. Use hexdump:
   337 a. Use hexdump to see the sorted file. Because the files are binary, it is hard to see the sorted output in ascii. Use xxd:
  338338 {{{
  339339hdfs dfs -get /output/part-r-00000 /tmp/part-r-00000
   
  342342xxd -c 100 /tmp/part-r-00000 | less
  343343}}}
   344
   345The out put should look something like the following:
   346 {{{
   3470000000: 0000 02a0 e217 d738 d776 0011 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3833 4639 3045 8899 aabb 3939 3939 3333 3333 4545 4545 3838 3838 3333 3333 3131 3131 4242 4242 3939 3939 3737 3737 3737 3737 4141 4141 3333 3333 ccdd eeff  .......8.v..0000000000000000000000000083F90E....99993333EEEE888833331111BBBB999977777777AAAA3333....
   3480000064: 0000 0336 98a4 0790 b743 0011 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3038 3937 4232 8899 aabb 3333 3333 3131 3131 3737 3737 3434 3434 3636 3636 4141 4141 4242 4242 3939 3939 4545 4545 3131 3131 4545 4545 4646 4646 ccdd eeff  ...6.....C..000000000000000000000000000897B2....33331111777744446666AAAABBBB9999EEEE1111EEEEFFFF....
   34900000c8: 0000 04c6 251d e52d 9124 0011 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3842 3330 4438 8899 aabb 4444 4444 3737 3737 4343 4343 3838 3838 3131 3131 3131 3131 4343 4343 4646 4646 3131 3131 3030 3030 3434 3434 3939 3939 ccdd eeff  ....%..-.$..000000000000000000000000008B30D8....DDDD7777CCCC888811111111CCCCFFFF1111000044449999....
   350000012c: 0000 0630 4115 f4b5 416b 0011 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3745 3534 3439 8899 aabb 3333 3333 4141 4141 4444 4444 4646 4646 4545 4545 3737 3737 3333 3333 3434 3434 3333 3333 4646 4646 4242 4242 4545 4545 ccdd eeff  ...0A...Ak..000000000000000000000000007E5449....3333AAAADDDDFFFFEEEE7777333344443333FFFFBBBBEEEE....
   3510000190: 0000 06d8 f96c 785c 5054 0011 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3238 3743 4544 8899 aabb 4242 4242 3131 3131 4545 4545 3838 3838 3838 3838 4141 4141 4343 4343 3636 3636 3737 3737 4444 4444 3535 3535 4141 4141 ccdd eeff  .....lx\PT..00000000000000000000000000287CED....BBBB1111EEEE88888888AAAACCCC66667777DDDD5555AAAA....
   35200001f4: 0000 0768 67de 847c baec 0011 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3030 3443 3032 4231 8899 aabb 4242 4242 3636 3636 3030 3030 4646 4646 3737 3737 4545 4545 3939 3939 4444 4444 3838 3838 3535 3535 3131 3131 3636 3636 ccdd eeff  ...hg..|....000000000000000000000000004C02B1....BBBB66660000FFFF7777EEEE9999DDDD8888555511116666....
   3530000258
   354}}}
   355
  344356== 3.   Advanced Example ==
  345357